ISO 9001

Wij zijn trots u te kunnen melden dat Unistone Real Estate B.V. op 28 september jongstleden, na een uitgebreide audit door het bedrijf DNV, voldaan heeft aan de ISO 9001 eisen.   Hiermee heeft Unistone Real Estate aangetoond de interne processen- en de bedrijfsvoering op orde te hebben. Als bewijs ziet u hieronder het ISO […]

Interview met Ad Nederlof in Computable #4-2020

Lees hier het interview in Computable.

Interview met Ad Nederlof in Elsevier Weekblad

Lees hier het interview in Elsevier Weekblad.

Topman Ad Nederlof 50 jaar in de ICT

“Vijftig jaar turbulentie, maar de echt gouden jaren komen er nog aan” Ad Nederlof (73), oprichter en voorzitter van Unistone Real Estate, vierde op 1 juli 2020 zijn 50-jarig jubileum in de ICT. Begonnen als verkoper van kopieermachines, groeide hij door tot o.m. hoofddirecteur van Volmac, vice-president van Oracle en President & CEO van het […]

Energielabels

Unistone draagt haar steentje bij aan de reductie van CO2 uitstoot. Het merendeel van onze kantoren hadden al het A-label maar doordat recent de resterende gebouwen die nog een B-label hadden voorzien zijn van LED verlichting hebben alle gebouwen van Unistone het A-label.

Interview met Ad en Jean Nederlof in VG Visie

Lees hier het interview met Ad en Jean Nederlof in het VG Visie magazine.

Rivium over tien jaar: wonen en werken

Kantorenpark Rivium staat aan de vooravond van een metamorfose. Door leegstaande kantoren te slopen of te transformeren naar woningen, neemt de levendigheid toe en wordt het totale gebied er straks flink beter op. Verwacht daarbij veel groen, wandelpaden en zitplekken. Een ideale woon/werkomgeving voor bijvoorbeeld de medewerkers van VANAD Group, maar zeker ook voor studenten van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam.

Aankoop kantoorpanden in Den Haag en Zeist

De portefeuille van Unistone groeit in rap tempo. In mei 2019 werd het imposante kantoorgebouw ‘Palazzo Giardino’ aan de Oude Middenweg 55 in Den Haag toegevoegd. Een maand later volgde de aankoop van het kantoorverzamelgebouw ‘Gouverneurspark’ aan de Dreef 21 in Zeist.

VANAD Real Estate heet voortaan Unistone

Unistone Real Estate is de nieuwe naam voor wat in 2005 begon als VANAD Real Estate. VRE werd opgericht om bedrijfsruimte aan te kopen en te beheren voor onderdelen van de VANAD Group. De laatste jaren richt de organisatie zich steeds nadrukkelijker ook op het verwerven, exploiteren en beheren van vastgoed voor de verhuur aan derden. Met de nieuwe naam krijgt Unistone nu een onderscheidend eigen gezicht in de markt.