ISO 9001

Wij zijn trots u te kunnen melden dat Unistone Real Estate B.V. op 28 september jongstleden, na een uitgebreide audit door het bedrijf DNV, voldaan heeft aan de ISO 9001 eisen.  

Hiermee heeft Unistone Real Estate aangetoond de interne processen- en de bedrijfsvoering op orde te hebben.

Als bewijs ziet u hieronder het ISO 9001 certificaat.

Dit is een belangrijke mijlpaal in ons streven een optimale service te leveren aan onze vele huurders en aan onze leveranciers.