Nieuws

ISO 9001

Wij zijn trots u te kunnen melden dat Unistone Real Estate B.V. op 28 september jongstleden, na een uitgebreide audit door het bedrijf DNV, voldaan heeft aan de ISO 9001 eisen.   Hiermee heeft Unistone Real Estate aangetoond de interne processen- en de bedrijfsvoering op orde te hebben. Als bewijs ziet u hieronder het ISO 9001 certificaat. Dit is een belangrijke mijlpaal in ons streven een optimale service te leveren aan onze vele huurders en aan onze leveranciers.

Topman Ad Nederlof 50 jaar in de ICT

“Vijftig jaar turbulentie, maar de echt gouden jaren komen er nog aan” Ad Nederlof (73), oprichter en voorzitter van Unistone Real Estate, vierde op 1 juli 2020 zijn 50-jarig jubileum in de ICT. Begonnen als verkoper van kopieermachines, groeide hij door tot o.m. hoofddirecteur van Volmac, vice-president van Oracle en President & CEO van het Amerikaanse Genesys, dat hij in 2000 voor 1,8 miljard dollar aan Alcatel verkocht. Na dit kunststukje besloot hij op 57-jarige leeftijd om ‘voor zichzelf te beginnen’. In 2005 richtte de ondernemer/investeerder VANAD op, een internationaal opererend familiebedrijf met inmiddels 1.500 medewerkers, dat innovatieve oplossingen ontwikkelt

Energielabels

Unistone draagt haar steentje bij aan de reductie van CO2 uitstoot. Het merendeel van onze kantoren hadden al het A-label maar doordat recent de resterende gebouwen die nog een B-label hadden voorzien zijn van LED verlichting hebben alle gebouwen van Unistone het A-label.

ISO 9001

Wij zijn trots u te kunnen melden dat Unistone Real Estate B.V. op 28 september jongstleden, na een uitgebreide audit door het bedrijf DNV, voldaan

Topman Ad Nederlof 50 jaar in de ICT

“Vijftig jaar turbulentie, maar de echt gouden jaren komen er nog aan” Ad Nederlof (73), oprichter en voorzitter van Unistone Real Estate, vierde op 1

Energielabels

Unistone draagt haar steentje bij aan de reductie van CO2 uitstoot. Het merendeel van onze kantoren hadden al het A-label maar doordat recent de resterende